bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 13/ZP/18


Remont węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynkach nr 3 i 4 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 – instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów
45223100-7 – roboty murowe
45432120-1 – instalowanie nawierzchni podłogowych
45410000-4 - tynkowanie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.06.2018 r. godz. 15:00

Uwaga: Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W zawiązku powyższym, w pliku pt. „Informacja oraz oświadczenie RODO”, Zamawiający przekazuje informacje wymagane ww. rozporządzeniem oraz prosi o złożenie oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem .

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.07.2018 do godziny 15:00

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2018-04-30 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-30 14:55 Ostatnia zmiana: 2018-10-31 12:27