bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 11/ZP/18


Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-05-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30125000-1 – Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125100-2 – Wkłady barwiące
30125110-5 – Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 – Toner do fotokopiarek
30124000-4 – Części i akcesoria do maszyn biurowych
30124300-7 – Bębny do maszyn biurowych
30124100-5 – Fusery
30124400-8 – Ładunki zszywek

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2018-04-17 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-17 13:25 Ostatnia zmiana: 2018-09-14 14:01