bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 111/ZP/14


Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, kompleksowym wyposażeniu, dostawie, montażu oraz demontażu zabudowy stoiska targowego

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18-02-2015
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79950000-8 usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Termin składania ofert został zmieniony na 18 lutego 2015 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 18 lutego 2015 r. o godzinie 12:00.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2014-12-24 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-12-24 09:50 Ostatnia zmiana: 2015-04-03 14:38