bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 10/DWSZdr/17


Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby organizacji Dorocznej Konferencji Psychologicznej pn. 20-lecie wojskowej psychologii społecznej

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 27-06-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot:
55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55120000-7 --- usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Pozostałe usługi:
30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe
79961000-8 – usługi fotograficzne
60000000-8 – usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Tryb postępowania: Zamówienie na usługi społeczne
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2017-06-13 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-13 13:01 Ostatnia zmiana: 2017-06-27 15:04