bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 103/ZP/14


Wykonanie programu inwestycji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Wykonanie rozbudowy systemu kontroli dostępu – instalacja depozytorów kluczowych dla kluczy użytku bieżącego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trybie na wezwanie.

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.01.2015 r., godz. 15:00

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2014-12-01 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-12-01 11:36 Ostatnia zmiana: 2015-06-16 09:42