bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 9/DWSZdr/17


Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych oraz edukacyjnych na potrzeby organizacji warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych – VIII części

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 29-06-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot:
55270000-3 – usługi świadczone przez ośrodki oferujące miejsca noclegowe i wyżywienie
80340000-9 – usługi edukacji specjalnej
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
Pozostałe usługi:
30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe
60000000-8 – usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Tryb postępowania: Zamówienie na usługi społeczne


Zmiana terminu składania ofert na dzień 29 czerwca 2017 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 13:00
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2017-06-09 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2017-06-09 14:27 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:42