bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 48/ZP/18


Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie nawierzchni dróg i placów przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08-01-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Główny przedmiot zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane
71320000-7 Usługi projektowe

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2018-12-13 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-12-13 15:00 Ostatnia zmiana: 2019-02-05 15:40