bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 35/ZP/18


Usługi pomocnicze wykonywane ręcznie i polegające na przemieszczaniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego) sprzętu i materiałów z i do magazynów oraz pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 03-10-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

63110000-3 - Usługi przeładunku towarów

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2018-09-21 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-09-21 14:27 Ostatnia zmiana: 2018-11-06 13:41