bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 34/ZP/18


Dostawa tabliczek tożsamości

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 28-09-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35123400-6 znaczki identyfikacyjne

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2018-09-20 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-09-20 15:31 Ostatnia zmiana: 2018-10-18 14:35