bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 34/ZP/17


Usługa codziennego i całodobowego monitoringu mediów

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-07-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
64216200-5 Elektroniczne usługi informacyjne
92400000-5 Usługi świadczone przez agencje informacyjne
Zmiana terminu składania ofert na 13 lipca 2017 r.
Zmiana terminu składania ofert na 18 lipca 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2017-06-28 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-28 15:54 Ostatnia zmiana: 2017-10-31 14:03