bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 23/ZP/18


Usługi społeczne i inne szczególne usługi „organizacja stoiska promocyjnego MON podczas targów przemysłu obronnego w 2018 roku”

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 31-07-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79950000-8 – usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Tryb postępowania: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2018-07-06 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-07-06 16:02 Ostatnia zmiana: 2018-08-30 12:54