bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 16/ZP/18


Pogwarancyjne wykonywanie usług związanych z doraźną naprawą i modyfikacją sprzętu informatyki

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 05-06-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50312000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
50312400-9 – konserwacja i naprawa mikrokomputerów
50323000-5 – naprawa i konserwacja urządzeń peryferyjnych
50313100-3 – usługi w zakresie naprawy fotokopiarek
Uwaga: Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W zawiązku powyższym, w pliku pt. „Informacja oraz oświadczenie RODO”, Zamawiający przekazuje informacje wymagane ww. rozporządzeniem oraz prosi o złożenie oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2018-04-17 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-04-17 15:57 Ostatnia zmiana: 2018-08-30 13:40