bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 18/2016/OWzS


Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Zorganizowanie obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pn. „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy”

Termin składania ofert: 10-10-2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika KOLARSKA Czas wytworzenia: 2016-09-13 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-09-13 09:51 Ostatnia zmiana: 2016-10-26 09:08