bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 17/2017/OWzS


Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Pakiet edukacyjny „Ochotnicy na straży Rzeczypospolitej”

Termin składania ofert: 05-09-2017
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska Czas wytworzenia: 2017-08-11 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-08-11 12:18 Ostatnia zmiana: 2017-10-03 13:09