bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Publiczna prezentacja projektu
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Publiczna prezentacja projektu


Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON – Etap I.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na publiczną prezentację założeń projektu pn.: „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON – Etap I.”Publiczna prezentacja projektu odbędzie się w dniu 16.03.2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa, (pokój 334, III piętro)Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Wojciech Mazur Czas wytworzenia: 2016-03-02 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-03-02 10:20 Ostatnia zmiana: 2016-05-05 12:55