bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - najnowsze:
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 24/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  28-10-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 23/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  28-10-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 22/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane w kadrze
  13-09-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 21/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Miejsce kaźni polskich patriotów - Strzelecka 8
  13-09-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 20/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Inscenizacja historyczna 100 rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Warszawy 1 grudnia 1916 r.
  13-09-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 19/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Rotmistrz Witold Pilecki Żołnierz - Bohater - Patriota
  13-09-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 18/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Zorganizowanie obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pn. „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy”
  13-09-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 17/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających operację „Ostra Brama” w Wilnie
  01-06-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 14/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. "Wojsko Polskie na straży bezpieczeństwa Polski oraz na arenie międzynarodowej"
  19-05-2016