bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - najnowsze:
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 4/2018/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  26-04-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 3/2018/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  09-04-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 2/2018/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  21-03-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 1/2018/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  09-01-2018
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 22/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów
  10-11-2017
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 21/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
  28-09-2017
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 20/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  28-09-2017
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 19/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  28-09-2017
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 18/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  28-09-2017