bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 18/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Zorganizowanie obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pn. „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy”
  13-09-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 17/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających operację „Ostra Brama” w Wilnie
  01-06-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 14/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. "Wojsko Polskie na straży bezpieczeństwa Polski oraz na arenie międzynarodowej"
  19-05-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 13/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej "Wybrane karty z historii Państwa Polskiego"
  19-05-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 12/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej "Wojsko Polskie jako wielopokoleniowy orędownik służby wartościom chrześcijańskim"
  19-05-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 16/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia pn.: „Selekcyjne szkolenie samolotowe dla kandydatów do WSOSP”
  28-04-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 10/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wsparcia w zakresie organizacji i przeprowadzenia przedsięwzięć upamiętniających Dowódców Wojskowych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
  18-04-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 11/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej „Spotkanie z historią” – jak walczyli Żołnierze Niezłomni
  25-03-2016
 • Komunikat dotyczący przedłużenia terminu dokonania wyboru ofert»
  Dotyczy ofert nr: 1/2016/OWzS; 2/2016/OWzS; 3/2016/OWzS; 4/2016/OWzS; 5/2016/OWzS; 6/2016/OWzS; 7/2016/OWzS
  22-03-2016