bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  10-03-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 9/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Przygotowanie i organizacja Mistrzostw Wojska Polskiego w Szachach oraz udziału reprezentacji WP w 27. Mistrzostwach NATO w Szachach „NATOCHESS 2016”
  07-03-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 7/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  25-01-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 6/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  25-01-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 5/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  25-01-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 4/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  25-01-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 3/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  25-01-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 2/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  25-01-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 1/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  25-01-2016