bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 11/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 10/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 9/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 8/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 7/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 6/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 5/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 4/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 3/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
  27-12-2016