bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone konkursy - rok: 2018
  • Konkurs Ofert Nr 1/2018 pn. „Strzelnica w powiecie”»
    Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert Nr 1 pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z: budową lub remontem strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.
    13-08-2018